AVIS LEGAL

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l'
informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat d'aquesta empresa amb la finalitat de mantenir i gestionar la nostra relació. L'ús dels formularis, així com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les seves dades. Podrà exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel.lació per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a la seu d'aquesta empresa.
De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de Societat de la Informació autoritza expressament l'enviament per comunicacions electròniques d'informació relativa als serveis que prestem.

Tancar aquesta finestra